Dzień 26 stycznia 2024 jest dla naszej placówki dniem wolnym od pracy.

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę, zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2023 z dnia 10.10.2023 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie dzień 26 stycznia 2024 r. jest dla naszej placówki dniem wolnym od pracy. (za wyjątkiem komórek organizacyjnych udzielających świadczeń całodobowo oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej)