Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dla Naszej placówki dniem wolnym od pracy

W związku z koniecznością udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę, zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2019 z dnia 24.09.2019 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie dzień 24 grudnia 2020 r. jest dla Naszej placówki dniem wolnym od pracy (za wyjątkiem komórek organizacyjnych udzielających świadczeń całodobowo oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej).