Apel do Przedsiębiorców

Apel Dyrekcji SPWZOZ w Stargardzie do Przedsiębiorców.