Karta praw pacjenta

Poniżej do pobrania Karta Praw Pacjenta.

Wszelkich informacji i porad w zakresie Praw Pacjenta udziela: Pełnomocnik ds Praw Pacjenta przy  Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim w każdy czwartek w godzinie 15:30 do 16:30, Budynek Administracji przy ul. Wojska Polskiego 27 (wejście przez sekretariat),

Tel: 91 578 92 31

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Karta Praw Pacjenta – Informator