AKTY PRAWNE

 

Statut:

Aby zapoznać się ze Statutem SPWZOZ proszę otworzyć załącznik:

Statut z dnia 7.09.2016

 

Regulamin Organizacyjny:

Aby zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 31.10.2016

Schemat organizacyjny – ADMINISTRACJA

załącznik nr 2 SCHEMAT ORGANIZACYJNY – DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

Aby zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego SPWZOZ proszę otworzyć załączniki:

IBP – SP WZOZ ul. Wojska Polskiego 27 Stargard

IBP – SP WZOZ ul. Staszica 16 Stargard