ZESPÓŁ REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ – OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

 

UL. STASZICA 16 W STARGARDZIE

 

W ośrodku realizowane są świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej na rzecz pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej przyjmowani są pacjenci ze skierowaniami wystawionymi przez lekarzy:

  • oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, ginekologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej;
  • poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej;
  • podstawowej opieki zdrowotnej – w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

 

Rejestracja do Ośrodka: osobista i telefoniczna – od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-13.00, pod nr tel. 91-577-00-12

Sekretariat Ośrodka Rehabilitacji Dziennej: od poniedziałku do piątku w godz. 07.25-14.25, pod nr tel. 91-577-00-16