Zapytanie ofertowe nr 10/ZO/2021 dotyczące dostaw odzieży roboczej dla personelu SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 10/ZO/2021 08.06.2021 Pobierz
2. Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 10/ZO/2021 14.06.2021 Pobierz