Zapytanie ofertowe 14/ZO/2021 dotyczące usługi budowlanej wykonania naprawy schodów w budynku J (wejście J41 i J43) SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 14/ZO/2021 13.10.2021 r.

Pobierz

2. Załącznik 2a 13.10.2021 r.

Pobierz

3. Załącznik 2b 13.10.2021 r.

Pobierz

4. Załącznik 2c 13.10.2021 r.

Pobierz

5. Załącznik 2d 13.10.2021 r.

Pobierz