ZAPROSZENIE 15/ZO/2020 r. – zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego: dźwigów towarowo-osobowych znajdujących się w budynkach SPWZOZ w Stargardzie.