ZAPROSZENIE NR 21/ZO/2020r.- do złożenia oferty na usługę przeglądów, konserwacji i napraw 11 urządzeń dźwigowych dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zaproszenie 21/ZO/2020 18.11.2020 r. Pobierz
2. Załączniki do Zaproszenia 21/ZO/2020 18.11.2020 r.

Pobierz

3.
Wynik postępowania 21/ZO/2020 02.12.2020 r.

Pobierz