Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

OGŁOSZENIE

O PRZYWRÓCENIU DZIAŁANIA SZKOŁY RODZENIA

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że przywracamy działalność BEZPŁANTEJ PRZYSZPITALNEJ SZKOŁY RODZENIA.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne mamy, które ukończyły 21 tydzień ciąży – oczywiście tatusiowie też są mile widziani.

Ze szczegółami mogą zapoznać się Państwo klikając w przycisk poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

AKTUALNOŚCI

Postępowanie przetargowe nr 3/UE/PN/D/2023 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 28 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 29/TP/D/2023 na dostawy artykułów spożywczych do Kuchni Głównej SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 9 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 28/TP/D/2023 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów