ZESPÓŁ REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ – PRACOWNIA FIZJOTERAPII

 

UL. STASZICA 16 W STARGARDZIE (Budynek A – parter i I piętro)

 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ:

  • lekarz specjalista: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  • lekarz ze specjalizacją I stopnia: odpowiednio j.w.;
  • lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  • w przypadku dzieci – skierowania wystawiają odpowiednio lekarze specjaliści dziecięcy.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii, należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność. Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych; pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia, w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji/ fizjoterapii) może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Zlecony w skierowaniu cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.

 

Rejestracja osobista i telefoniczna: od poniedziałku do piątku w godz. od 07.30 do 14.00, tel. 91-577-00-46 wew. 12