Postępowanie przetargowe nr 9/TP/U/2021 na świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego w podziale na 31 pakietów.