Postępowanie przetargowe nr 6/TP/U/2022 na świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego w podziale na 13 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin