Postępowanie przetargowe nr 21/TP/D/2021 na dostawy środków szewnych i do wszczepu na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów.