Postępowanie przetargowe nr 2/TP/U/2022 na świadczenie usługi transportu sanitarnego odpowiednimi do tego celu karetkami i przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje