Postępowanie przetargowe nr 19/TP/D/2021 na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 39 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings