Postępowanie przetargowe nr 16/TP/U/2021 na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych, opakowaniowych i wytworzonych w podziale na 2 pakiety.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings