Postępowanie przetargowe nr 15/TP/D/2021 na dostawy ortopedycznych wyrobów medycznych na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings