Postępowanie przetargowe nr 14/TP/D/2022 na dostawy drobnego sprzętu medycznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 4 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin