Postępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2022 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 11 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin