Postępowanie przetargowe nr 10/TP/D/2021 na dostawy środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 7 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings