Postępowanie przetargowe 4/TP/U/2021 na świadczenie usługi transportu sanitarnego odpowiednimi do tego celu karetkami i przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings