Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

OGŁOSZENIE

O PRZYWRÓCENIU DZIAŁANIA SZKOŁY RODZENIA

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że przywracamy działalność BEZPŁANTEJ PRZYSZPITALNEJ SZKOŁY RODZENIA.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne mamy, które ukończyły 21 tydzień ciąży – oczywiście tatusiowie też są mile widziani.

Ze szczegółami mogą zapoznać się Państwo klikając w przycisk poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe nr 13/ZO/2023 na dostawę artykułów do pracowni RTG i TK SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Postępowanie przetargowe nr 15/TP/U/2023 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2023 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 26 pakietów