ODDZIAŁ REHABILITACJI

 

Kierownik: lek. spec.  Ewa Błaszczyk    

Koordynator ds. personelu medycznego :p.o. koordynatora średniego personelu medycznego Magdalena Nowak

centrala telefoniczna: 91 577 00 46

 

Oddział Rehabilitacyjny i Rehabilitacji Neurologicznej znajdują się w kompleksie szpitalnym przy ul. Staszica 16. Z udziałem zatrudnionych specjalistów usprawniamy dzieci  i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz powikłaniami po wypadkach komunikacyjnych. W bardzo dobrze wyposażonych pracowniach fizjoterapii, salach gimnastycznych i gabinetach masażu klasycznego poprawiamy lub  utrzymujemy stan zdrowia pacjentów na poziomie jakiego oczekują.

W leczeniu  stosujemy także toksynę botulinową, która wspomaga leczenie rehabilitacyjne. W zaburzeniach mowy prowadzimy ćwiczenia logopedyczne. Umożliwiamy pobyt dziecka z opiekunem.