MEDYCYNA PRACY

 

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

Poradnia Medycyny Pracy mieści się przy ul. Wojska Polskiego 27
(na terenie Szpitala), w Budynku „B” poziom 0, pokój 4.

Wejście do Poradni Medycyny Pracy:

  • Budynek „A” wejście A26 lub
  • Budynek „B” wejście K25.

W Poradni Medycyny Pracy usługi medyczne realizuje lekarz:

Witold Rusiekiewicz

 

w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek          od godz. 08.00 do godz. 12.00

Środa                          od godz. 13.00 do godz. 17.00

Czwartek                 od godz. 08.00 do godz. 12.00

Piątek                         od godz. 08.00 do godz. 12.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, które zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie będą dniami wolnymi od pracy.

 

W Poradni Medycyny Pracy realizowane są następujące usługi medyczne:

  • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
  • orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (orzeczenie lekarskie),
  • ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występującego w miejscu pracy (orzeczenie lekarskie),
  • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.

 

Serdecznie zapraszamy zakłady pracy do zawierania umów w zakresie realizacji usług medycznych w Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.