Postępowanie przetargowe nr 17/TP/D/2021 na dostawę serwera, przełącznika sieciowego i dysków SSD/HDD na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety