DO POBRANIA

 

Szanowni Państwo,

w celu uproszczenia procedury pobierania odpisu dokumentacji medycznej, po wydrukowaniu wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub listownie do sekretariatu SPWZOZ na adres: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ , ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej