Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/2022 na usługę jednorazowego rocznego przeglądu technicznego 32 urządzeń służących do chłodzenia powietrza w pomieszczeniach szpitalnych (klimatyzacja), chłodzenia towarów w chłodniach kuchni, chłodzenia pomieszczeń ProMorte, przetrzymywania krwi w zamrażarkach i szafach chłodniczych, w tym dostarczenia 2 pilotów do klimatyzatorów FOJITSU

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania 1. Zapytanie ofertowe 3/ZO/2022 10.02.2022 r. Pobierz 2. Załącznik nr 9  3/ZO/2022 10.02.2022 r. Pobierz 3. Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 3/ZO/2022 15.02.2022…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 3/ZO/2022 na usługę jednorazowego rocznego przeglądu technicznego 32 urządzeń służących do chłodzenia powietrza w pomieszczeniach szpitalnych (klimatyzacja), chłodzenia towarów w chłodniach kuchni, chłodzenia pomieszczeń ProMorte, przetrzymywania krwi w zamrażarkach i szafach chłodniczych, w tym dostarczenia 2 pilotów do klimatyzatorów FOJITSU

Postępowanie przetargowe na usługę ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/merydian/proceedings  

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe na usługę ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 2/TP/U/2022 na świadczenie usługi transportu sanitarnego odpowiednimi do tego celu karetkami i przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 2/TP/U/2022 na świadczenie usługi transportu sanitarnego odpowiednimi do tego celu karetkami i przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje

Postępowanie przetargowe nr 1/TP/U/2022 na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 1/TP/U/2022 na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.