Postępowanie przetargowe nr 9/TP/D/2022 na dostawy preparatów dożywiania dojelitowego i pozajelitowego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 9/TP/D/2022 na dostawy preparatów dożywiania dojelitowego i pozajelitowego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Postepowanie przetargowe nr 7/TP/D/2022 na dostawy materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostepowanie przetargowe nr 7/TP/D/2022 na dostawy materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 8/TP/D/2022 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 8/TP/D/2022 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/DTG/2022 dotyczące wykonania modernizacji, przeglądu, konserwacji, naprawy, rozbudowy oraz integracji instalacji telewizji dozorowanej (monitoring) w SPWZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27

Link do zapytania ofertowego nr 3/ZO/DTG/2022

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 3/ZO/DTG/2022 dotyczące wykonania modernizacji, przeglądu, konserwacji, naprawy, rozbudowy oraz integracji instalacji telewizji dozorowanej (monitoring) w SPWZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27

Postępowanie przetargowe nr 6/TP/U/2022 na świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego w podziale na 13 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 6/TP/U/2022 na świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego w podziale na 13 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 5/TP/D/2022 na dostawy płynów infuzyjnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 5/TP/D/2022 na dostawy płynów infuzyjnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 1/UE/PN/D/2022 na dostawy produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 9 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 1/UE/PN/D/2022 na dostawy produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 9 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 4/TP/D/2022 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 15 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 4/TP/D/2022 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 15 pakietów.

Postępowanie przetargowe nr 3/TP/D/2022 na dostawy środków dezynfekcyjnych do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 3/TP/D/2022 na dostawy środków dezynfekcyjnych do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie