Postępowanie przetargowe nr 15/TP/D/2022 na dostawy środków kontrastujących na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 15/TP/D/2022 na dostawy środków kontrastujących na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 14/TP/D/2022 na dostawy drobnego sprzętu medycznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 4 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 14/TP/D/2022 na dostawy drobnego sprzętu medycznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 4 pakiety

Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2022 na dostawę odzieży medycznej (operacyjnej) dla personelu SPWZOZ w Stargardzie

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania 1 Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2022 08.04.2022. pobierz 2 Wyjaśnienie treści do Zapytania ofertowego nr 8/ZO/2022 12.04.2022. pobierz 3 Załączniki do Zapytania ofertowego…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 8/ZO/2022 na dostawę odzieży medycznej (operacyjnej) dla personelu SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2022 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 11 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2022 na dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 11 pakietów

Zapytanie ofertowe nr 7/ZO/2022 na dostawę podstawowych chemikaliów nieorganicznych i organicznych do SPWZOZ w Stargardzie

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania 1 Zapytanie ofertowe nr 7/ZO/2022 06.04.2022. pobierz 2 Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 7/ZO/2022 12.04.2022. pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 7/ZO/2022 na dostawę podstawowych chemikaliów nieorganicznych i organicznych do SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 12/TP/U/2022 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych i wytworzonych z SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 12/TP/U/2022 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych i wytworzonych z SPWZOZ w Stargardzie

Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/2022 na usługę naprawy rozdzielni głównej (wymiana sterownika) w Budynku A wraz z opracowaniem dokumentacji

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania 1. Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/2022 29.03.2022 pobierz 2. Załącznik nr 5 Instrukcja obsługi układu SZR rozdzielni RGnn Budynku A Szpitala przy ul.…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 6/ZO/2022 na usługę naprawy rozdzielni głównej (wymiana sterownika) w Budynku A wraz z opracowaniem dokumentacji

Postępowanie przetargowe nr 11/TP/D/2022 na dostawy środków dezynfekcyjnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 11/TP/D/2022 na dostawy środków dezynfekcyjnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety

Postępowanie przetargowe nr 10/TP/D/2022 na dostawy materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 10/TP/D/2022 na dostawy materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety