Zapytanie ofertowe nr 14/ZO/2022 na usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu urządzeń UPS oraz systemów bateryjnego oświetlenia awaryjnego zlokalizowanych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

LP. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania 1 Zapytanie ofertowe nr 14/ZO/2022 08.06.2022. pobierz 2 Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 14/ZO/2022 21.06.2022. pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 14/ZO/2022 na usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu urządzeń UPS oraz systemów bateryjnego oświetlenia awaryjnego zlokalizowanych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Zapytanie ofertowe nr 13/ZO/2022 na dostawę, montaż i uruchomienie 3 klimatyzatorów stacjonarnych typu SPLIT do Budynku J w SPWZOZ w Stargardzie

LP. Nazwa Pliku Data opublikowania Link do pobrania 1 Zapytanie ofertowe nr 13/ZO/2022 01.06.2022. pobierz 2 Wynik 13/ZO/2022 15.06.2022. pobierz

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 13/ZO/2022 na dostawę, montaż i uruchomienie 3 klimatyzatorów stacjonarnych typu SPLIT do Budynku J w SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 18/TP/D/2022 na dostawy środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 9 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 18/TP/D/2022 na dostawy środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 9 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 19/TP/RB/2022 na modernizację tlenowni oraz rozbudowa instalacji tlenu i azotu oraz zakup podnośnika rampowego.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 19/TP/RB/2022 na modernizację tlenowni oraz rozbudowa instalacji tlenu i azotu oraz zakup podnośnika rampowego.

Postępowanie przetargowe nr 17/TP/U/2022 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 17/TP/U/2022 na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 16/TP/D/2022 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 33 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedin

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 16/TP/D/2022 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 33 pakiety

Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/2022 na usługę w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania 1 Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/2022 10.05.2022. pobierz 2 Załącznik nr 5 10.05.2022. pobierz 3 Załącznik nr 6 10.05.2022. pobierz 4 Wynik 11/ZO/2022…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 11/ZO/2022 na usługę w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie

Zapytanie ofertowe nr 10/ZO/2022 na dostawę pościeli szpitalnej wielokrotnego użytku dla SPWZOZ w Stargardzie

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania 1 Zapytanie ofertowe nr 10/ZO/2022 20.04.2022. pobierz 2 Wyjaśnienie treści do Zapytania ofertowego nr 10/ZO/2022 26.04.2022. pobierz 3 Załącznik do Zapytania ofertowego…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 10/ZO/2022 na dostawę pościeli szpitalnej wielokrotnego użytku dla SPWZOZ w Stargardzie

Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2022 na usługę naprawy rozdzielni głównej (wymiana sterownika) w Budynku A wraz z opracowaniem dokumentacji

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania 1 Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2022 20.04.2022. pobierz 2 Wyjaśnienie treści do Zapytania Ofertowego nr 9/ZO/2022 26.04.2022. pobierz 3 Wynik 9/ZO/2022 09.05.2022. pobierz…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 9/ZO/2022 na usługę naprawy rozdzielni głównej (wymiana sterownika) w Budynku A wraz z opracowaniem dokumentacji