Postępowanie przetargowe nr 29/TP/D/2022 na dostawy ortopedycznych wyrobów medycznych na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietówn

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedingsT

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 29/TP/D/2022 na dostawy ortopedycznych wyrobów medycznych na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietówn

Postępowanie przetargowe nr 26/TP/U/2022 na administrowanie systemami informatycznymi, w tym oprogramowaniem InfoMedica/AMMS dla SPWZOZ w Stargardzie.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 26/TP/U/2022 na administrowanie systemami informatycznymi, w tym oprogramowaniem InfoMedica/AMMS dla SPWZOZ w Stargardzie.

Postępowanie przetargowe nr 27/TP/RB/2022 na naprawę dachów budynków SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 27/TP/RB/2022 na naprawę dachów budynków SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 24/TP/D/2022 na dostawy materiałów do Laboratorium Mikrobiologicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 17 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 24/TP/D/2022 na dostawy materiałów do Laboratorium Mikrobiologicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 17 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 25/TP/D/2022 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 25/TP/D/2022 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2022 na dostawy produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 10 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2022 na dostawy produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 10 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 22/TP/RB/2022 na naprawę dachów budynków SPWZOZ w Stargardzie.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 22/TP/RB/2022 na naprawę dachów budynków SPWZOZ w Stargardzie.

Postępowanie przetargowe nr 21/TP/D/2022 na dostawy środków do dezynfekcji skóry i powierzchni na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 15 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 21/TP/D/2022 na dostawy środków do dezynfekcji skóry i powierzchni na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 15 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 20/TP/D/2022 na dostawy wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 20/TP/D/2022 na dostawy wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie.