Postępowanie przetargowe nr 37/TP/D/2022 na dostawę płynów infuzyjnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 37/TP/D/2022 na dostawę płynów infuzyjnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Postępowanie przetargowe nr 36/TP/D/2022 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 36/TP/D/2022 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów.

Postępowanie przetargowe nr 35/TP/D/2022 na dostawę preparatów dożywiania doustnego, dojelitowego i pozajelitowego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 35/TP/D/2022 na dostawę preparatów dożywiania doustnego, dojelitowego i pozajelitowego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Postępowanie przetargowe nr 34/TP/D/2022 na dostawę aparatu USG (Echo serca) do SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 34/TP/D/2022 na dostawę aparatu USG (Echo serca) do SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 33/TP/U/2022 na świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego w podziale na 9 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 33/TP/U/2022 na świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego w podziale na 9 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 32/TP/D/2022 na dostawy materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 32/TP/D/2022 na dostawy materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 31/TP/D/2022 na dostawy gazów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 31/TP/D/2022 na dostawy gazów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zapytanie ofertowe nr 15/ZO/2022 na usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu urządzeń UPS oraz systemów bateryjnego oświetlenia awaryjnego zlokalizowanych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania 1 Zapytanie ofertowe nr 15/ZO/2022 19.05.2022. pobierz 2 Unieważnienie postępowania nr 15/ZO/2022 w pakiecie nr 2 02.08.2022. pobierz 3 Wynik nr 15/ZO/2022…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe nr 15/ZO/2022 na usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu urządzeń UPS oraz systemów bateryjnego oświetlenia awaryjnego zlokalizowanych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Postępowanie przetargowe nr 28/TP/U/2022 Modernizacja, przywracanie sprawności automatyki systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 28/TP/U/2022 Modernizacja, przywracanie sprawności automatyki systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach SPWZOZ w Stargardzie

Postępowanie przetargowe nr 30/TP/D/2022 na dostawę sprzętu i aparatury medycznej do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings

Czytaj dalejPostępowanie przetargowe nr 30/TP/D/2022 na dostawę sprzętu i aparatury medycznej do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów