ZAPROSZENIE 15/ZO/2020 r. – zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego: dźwigów towarowo-osobowych znajdujących się w budynkach SPWZOZ w Stargardzie.

Zaproszenie 15 ZO 2020                                                   03.06.2020 r. Wynik 15 ZO 2020                                                             15.06.2020 r.  

Czytaj dalejZAPROSZENIE 15/ZO/2020 r. – zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego: dźwigów towarowo-osobowych znajdujących się w budynkach SPWZOZ w Stargardzie.

Przetarg nieograniczony 18/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 8 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej http://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard   Bezpośredni link do postępowania:   https://platformazakupowa.pl/transakcja/352260  

Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony 18/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 8 pakietów.

Zaproszenie 14/ZO/2020 r.- zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 6 klimatyzatorów dla Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Zaproszenie 14 ZO 2020 klimatyzatory                                     28.05.2020 r. Wynik 14 ZO 2020                                                                          05.06.2020 r.

Czytaj dalejZaproszenie 14/ZO/2020 r.- zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 6 klimatyzatorów dla Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Przetarg nieograniczony 17/PN/U/PL/2020 na usługę administrowania systemami informatycznymi, w tym oprogramowaniem InfoMedica/AMMS na rzecz SPWZOZ w Stargardzie.

Ogłoszenie nr 543198                                                    26.05.2020 r. SIWZ 17 PN U PL 2020                                                 26.05.2020 r. Załączniki edyto. do SIWZ 17 PN U PL 2020            26.05.2020 r. Informacja z otwarcia ofert                                          03.06.2020 r.…

Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony 17/PN/U/PL/2020 na usługę administrowania systemami informatycznymi, w tym oprogramowaniem InfoMedica/AMMS na rzecz SPWZOZ w Stargardzie.

Zaproszenie 13/ZO/2020 r.- zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 6 klimatyzatorów dla Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Zaproszenie 13 ZO 2020 klimatyzatory                                18.05.2020 r. Unieważnienie postępowania 13 ZO 2020                           27.05.2020 r.

Czytaj dalejZaproszenie 13/ZO/2020 r.- zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 6 klimatyzatorów dla Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Przetarg nieograniczony 16/PN/U/PL/2020 na obsługę informatyczną na rzecz SPWZOZ w Stargardzie.

Ogłoszenie nr 539809                                                           14.05.2020 r. SIWZ 16 PN U PL 2020                                                        14.052020 r. Załączniki edytowalne 16 PN U PL 2020                          14.05.2020 r. Informacja z otwarcia ofert                                                  22.05.2020 r.  Zawiadomienie o…

Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony 16/PN/U/PL/2020 na obsługę informatyczną na rzecz SPWZOZ w Stargardzie.

Przetarg nieograniczony 15/PN/D/PL/2020 r. na dostawy testów biologiczno – chemicznych do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie.

Ogłoszenie nr 533067                                            21.04.2020 r. SIWZ 15.PN.D.PL.2020                                         21.04.2020 r. Załącznik A do 15.PN.D.PL.2020                        21.04.2020 r. Ogłoszenie o zmianie nr 540072321                  28.04.2020 r. Zmiana terminu składania ofert                         28.04.2020 r. Wyjaśnienia treści…

Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony 15/PN/D/PL/2020 r. na dostawy testów biologiczno – chemicznych do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie.

ZAPROSZENIE 12/ZO/2020 r. zapytanie ofertowe na dzierżawę 3 urządzeń wielofunkcyjnych dla SPWZOZ w Stargardzie.

12 ZO 2020 Zaproszenie dzierżawa drukarek                      21.04.2020 r. Informacja dotycząca składania ofert                             22.04.2020 r. Zmiana terminu składania ofert                                      24.04.2020 r. Odpowiedzi na pytania                                                     27.04.2020 r. Wynik postępowania 12 ZO 2020                                 …

Czytaj dalejZAPROSZENIE 12/ZO/2020 r. zapytanie ofertowe na dzierżawę 3 urządzeń wielofunkcyjnych dla SPWZOZ w Stargardzie.

Zaproszenie nr 11/ZO/2020 zapytanie ofertowe na usługę zakresie utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie.

11 ZO 2020 Zaproszenie sprzątanie zewnętrzne      21.04.2020 r. Załącznik nr 3                                                                  21.04.2020 r. Załącznik nr 4                                                                  21.04.2020 r. Wynik postępowania 11 ZO 2020                                30.04.2020 r.

Czytaj dalejZaproszenie nr 11/ZO/2020 zapytanie ofertowe na usługę zakresie utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na rzecz SPWZOZ w Stargardzie.

Przetargu nieograniczonego nr 13/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów medycznych jednorazowego użytku, opatrunków i sterylnych obłożeń jednorazowych, rękawic diagnostycznych w podziale na 42 pakiety.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: http://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/334926

Czytaj dalejPrzetargu nieograniczonego nr 13/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów medycznych jednorazowego użytku, opatrunków i sterylnych obłożeń jednorazowych, rękawic diagnostycznych w podziale na 42 pakiety.