Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2022 na usługę naprawy rozdzielni głównej (wymiana sterownika) w Budynku A wraz z opracowaniem dokumentacji

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1 Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/2022 20.04.2022. pobierz
2

Wyjaśnienie treści do Zapytania Ofertowego nr 9/ZO/2022

26.04.2022. pobierz
3

Wynik 9/ZO/2022

09.05.2022. pobierz
4

Unieważnienie 9/ZO/2022

16.05.2022. pobierz