Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/2023 na usługę okresowych (rocznych oraz co 6- miesięcznych) przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń gazowych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie świadczonych przez okres 36 miesięcy

Lp.Nazwa plikuData opublikowaniaLink do pobrania
1.Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/202320.03.2023.pobierz
2.Wynik 8/ZO/202330.03.2023.pobierz