Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/2022 na usługę naprawy rozdzielni głównej (wymiana sterownika) w Budynku A wraz z opracowaniem dokumentacji

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/2022 29.03.2022 pobierz
2. Załącznik nr 5 Instrukcja obsługi układu SZR rozdzielni RGnn Budynku A Szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie 29.03.2022 pobierz
3. Załącznik nr 6 Inwentaryzacja układu samoczynnego załącznika rezerwy rozdzielni niskiego napięcia Budynku A 29.03.2022 pobierz
4. Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 6/ZO/2022 07.04.2022 pobierz