Zapytanie ofertowe nr 16/ZO/2021 na dostawy biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych do żywności na potrzeby SPWZOZ w Stargardzie w okresie 12 miesięcy

Lp. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 16/ZO/2021 21.12.2021 r. pobierz
2. Wynik 16/ZO/2021 05.01.2022 r. Pobierz