Zapytanie ofertowe nr 15/ZO/2022 na usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu urządzeń UPS oraz systemów bateryjnego oświetlenia awaryjnego zlokalizowanych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Lp.

Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1 Zapytanie ofertowe nr 15/ZO/2022 19.05.2022. pobierz
2 Unieważnienie postępowania nr 15/ZO/2022 w pakiecie nr 2 02.08.2022. pobierz
3 Wynik nr 15/ZO/2022 w pakiecie nr 1 03.08.2022. pobierz