Zapytanie ofertowe nr 14/ZO/2022 na usługę jednorazowego okresowego rocznego przeglądu urządzeń UPS oraz systemów bateryjnego oświetlenia awaryjnego zlokalizowanych w obiektach SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

LP. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1 Zapytanie ofertowe nr 14/ZO/2022 08.06.2022. pobierz
2 Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 14/ZO/2022 21.06.2022. pobierz