Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/2021 dotyczące usługi jednorazowego rocznego przeglądu technicznego 35 urządzeń służących do chłodzenia powietrza w pomieszczeniach szpitalnych, chłodzenia towarów w chłodniach kuchni, chłodzenia pomieszczeń ProMorte, zamrażarkach i szafach chłodniczych, w tym dostarczenia 2 pilotów do klimatyzatorów FOJITSU oraz przeniesienia klimatyzatora w pomieszczeniu SOR.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 11/ZO/2021 07.07.2021 Pobierz
2.
Unieważnienie postępowania 11/ZO/2021 12.07.2021 Pobierz