Zapytanie ofertowe nr 10/ZO/2021 dotyczące dostaw odzieży roboczej dla personelu SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1.

Zapytanie ofertowe 10/ZO/2021

08.06.2021 Pobierz
2.

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 10/ZO/2021

14.06.2021 Pobierz

3.

Wynik 10/ZO/2021 28.06.2021 Pobierz