Zapytanie ofertowe 8/ZO/2021 dotyczące DOSTAWY SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCO – DEZYNFEKUJĄCEGO I ASORTYMENTU NIEZBĘDNEGO DO ZWALCZANIE COVID-19 w podziale na 10 pakietów, w ramach realizacji projektu pn. „Partnerstwo dla zdrowia. Wymiana dobrych praktyk w celu zwalczania pandemii COVID-19 na obszarze transgranicznym” współfinansowanego ze środków INTERREG w ramach umowy nr FMP-0433-20-C z dnia 02.11.2020 r.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 8/ZO/2021 13.05.2021r. Pobierz
2. Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 8/ZO/2021 19.05.2021r. Pobierz
3. Wynik 8/ZO/2021 10.06.2021r. Pobierz