Zapytanie ofertowe 4/ZO/2021 dotyczące usługi kominiarskiej okresowego przeglądu i badań przewodów/kanałów spalinowych, wentylacyjnych w obiektach SPWZOZ Stargard

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 4/ZO/2021 17.03.2021 Pobierz
2. Załącznik nr 5 17.03.2021 Pobierz
3. Załącznik nr 7 17.03.2021 Pobierz
4. Załącznik nr 8 17.03.2021 Pobierz
5. Załącznik nr 9 17.03.2021 Pobierz
6.
Wynik postępowania 4/ZO/2021 25.03.2021 Pobierz
7.
Zestawienie ofert 4/ZO/2021 25.03.2021 Pobierz