Zapytanie ofertowe 2/ZO/2021 dotyczące usługi kominiarskiej okresowego przeglądu i badań przewodów/kanałów spalinowych, wentylacyjnych w obiektach SPWZOZ Stargard

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 2/ZO/2021 09.03.2021r. Pobierz
2. Załącznik nr 5 09.03.2021r. Pobierz
3. Załącznik nr 7 09.03.2021r. Pobierz
4. Załącznik nr 8 09.03.2021r. Pobierz
5. Załącznik nr 9 09.03.2021r. Pobierz
6.
Unieważnienie postępowania 2/ZO/2021 15.03.2021r. Pobierz