Zapytanie ofertowe 15/ZO/2021 dotyczące usługi wykonania inwentaryzacji układu SZR rozdzielni elektroenergetycznej w Budynku “A” SPWZOZ w Stargardzie.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 15/ZO/2021 15.12.2021 r. Pobierz
2. Informacja o zmianie terminu składania ofert 15/ZO/2021 17.12.2021 r. Pobierz
3.

Wynik postępowania 15/ZO/2021

28.12.2021 r. Pobierz