Zapytanie ofertowe 1/ZO/2021 dotyczące dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do przeprowadzenia telekonferencji w ramach realizacji projektu pn. „Partnerstwo dla zdrowia. Wymiana dobrych praktyk w celu zwalczania pandemii COVID 19 na obszarze transgranicznym” współfinansowanego ze środków INTERREG w ramach umowy nr FMP-0433-20-C z dnia 02.11.2020 r.

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do przeprowadzenia telekonferencji w ramach realizacji projektu pn. „Partnerstwo dla zdrowia. Wymiana dobrych praktyk w celu zwalczania pandemii COVID 19 na obszarze transgranicznym” współfinansowanego ze środków INTERREG w ramach umowy nr FMP-0433-20-C z dnia 02.11.2020 r.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowana Link do pobrania
1. Zapytanie ofertowe 1/ZO/2021 17.02.2021 r. Pobierz
2.
Wynik 23.02.2021 r. Pobierz