ZAPROSZENIE NR 24/ZO/2020 do złożenia ofert na usługę okresowego przeglądu budowlanego – rocznego i pięcioletniego w obiektach Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

ZAPROSZENIE NR 24/ZO/2020 do złożenia ofert na usługę okresowego przeglądu budowlanego – rocznego i pięcioletniego w obiektach Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

 

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zaproszenie 24/ZO/2020 23.12.2020 r. Pobierz
2. Załączniki do Zaproszenia 24/ZO/2020 23.12.2020 r. Pobierz
3. Załącznik 4 do Zaproszenia 24/ZO/2020 23.12.2020 r. Pobierz
4.
Wynik postępowania 24/ZO/2020 11.02.2021 R. Pobierz