ZAPROSZENIE NR 23/ZO/2020 do złożenia ofert na usługę jednorazowego przeglądu i konserwacji 8 zasilaczy UPS w obiektach użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

ZAPROSZENIE NR 23/ZO/2020 do złożenia ofert na usługę jednorazowego przeglądu i konserwacji 8 zasilaczy UPS w obiektach użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zaproszenie 23/ZO/2020 27.11.2020 r. Pobierz
2. Załączniki do Zaproszenia 23/ZO/2020 27.11.2020 r. Pobierz
3.
Korekta do Zaproszenia 23/ZO/2020 01.12.2020 r. Pobierz
4.
Zaproszenie 23/ZO/2020 01.12.2020 r. Pobierz
5. Pytania do postępowania 23/ZO/2020 02.12.2020 r. Pobierz
6. Wynik postępowania 23/ZO/2020 21.12.2020 r. Pobierz